Loại mã cổ phiếu VPH ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 10/04/2024.

icon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu VPH của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký Quỹ áp dụng từ ngày 10/04/2024 theo thông báo số 743/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng!