Tin đấu giá
Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land - chào bán cổ phiếu ra công chúng
14 Tháng Năm 2021        -

Tên tổ chức phát hành cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND

Vốn điều lệ hiện tại

1.600.000.000.000 đồng

Số cổ phiếu chào bán

16.000.000 cổ phiếu

Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán

1.760.000.000.000 đồng

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá chào bán

15.000 đồng/cổ phiếu

Khối lượng đăng ký tối thiểu

1.000 cổ phiếu

Giới hạn đăng ký của Nhà đầu tư trong nước

  • Tối thiểu: 1.000 cổ phiếu
  • Tối đa: 16.000.000 cổ phiếu.

Giới hạn đăng ký của Nhà đầu tư nước ngoài

  • Tối thiểu: 1.000 cổ phiếu
  • Tối đa: 16.000.000 cổ phiếu.

Thời gian đăng ký

từ 8h30 ngày 14/05/2021 đến 15h00 ngày 02/06/2021

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu

từ 8h30 ngày 14/05/2021 đến 15h00 ngày 02/06/2021

1, Thông báo chào bán ra công chúng

2, Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2019

3, Báo cáo kiểm toán riêng 2019

4, Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2020

5, Báo cáo kiểm toán riêng 2020

6, Hướng dẫn đăng ký mua

7, Bản cáo bạch

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn