Loại mã cổ phiếu FIR ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 13/06/2022

icon

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu FIR của Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real ra khỏi " Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ " áp dụng từ ngày 13/06/2022 theo thông báo số 1136/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng!