Thông Báo Chào Bán Cạnh Tranh Cả Lô Cổ Phần Của Tổng Công Ty Cổ Phần Điện Tử Và Tin Học Việt Nam Do Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước Sở Hữu

icon

Tên tổ chức sở hữu cổ phần

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)

Tên tổ chức phát hành cổ phần

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Vốn điều lệ

438.000.000.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

01 lô cổ phần gồm 38.529.750 cổ phần (tương ứng với 87,97% vốn điều lệ)

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

1.066.469.000.000 đồng /lô cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán

Bước giá

1.000.000 đồng

Số mức giá

01 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

1.395.900 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này 0 cổ phần

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 28/02/2023 đến 15h30 ngày 21/03/2023

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 24/03/2023

Thời gian đấu giá

                      09h30 ngày 28/03/2023

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 28/03/2023 đến ngày 04/04/2023

Thời gian hoàn trả tiền cọc

trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá

Nội dung liên quan