Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tại Công ty cổ phần Phân vi sinh Quảng Trị

icon

Tổ chức thoái vốn:

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

Tên doanh nghiệp có cổ phiếu được thoái vốn

Công ty cổ phần Phân vi sinh Quảng Trị 

Vốn điều lệ

23.530.000.000 đồng

Số cổ phần chào bán cạnh tranh

1.200.000 cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

10.055 đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

01

Giới hạn NĐT trong nước

 

Min

100 cổ phần

Max

1.200.000 cổ phần

Giới hạn NĐT nước ngoài

 

Min

100 cổ phần

Max

1.200.000 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt chào bán cạnh tranh này là 1.200.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ ngày 17/08/2022 đến ngày 31/08/2022 (từ 08 giờ 30 đến 16 giờ 00 trong các ngày làm việc) tại Chi nhánh BVSC

Thời gian nộp phiếu tham dự

 Chậm nhất vào lúc 16 giờ 00 ngày 05/09/2022 tại Chi nhánh BVSC.

Thời gian chào bán cạnh tranh

Vào lúc 15 giờ 00, ngày 7 tháng 9 năm 2022

Địa điểm chào bán cạnh tranh

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Phòng lưu ký) – Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 08/09/2022 đến ngày 07/10/2022 (từ 08 giờ 30 đến 16 giờ 00 trong các ngày làm việc)

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

Từ ngày 08/09/2022 đến ngày 07/10/2022 (từ 08 giờ 30 đến 16 giờ 00 trong các ngày làm việc)

Đại diện BVSC chào bán

Phòng Lưu ký

1, Bản công bố thông tin

2, Quy chế CSQT chào bán PVSQT

3, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

4, Báo cáo tài chính năm 2020

5. Báo cáo tài chính năm 2019

6, Báo cáo tài chính năm 2021

7, Quyết định 68 pd chào bán PVSQT

8, Quyết định 407 pd chủ trương thoái vốn

9, Xác nhận thông tin cổ phần

10, Điều lệ

11, Giấy đăng ký kinh doanh

12, Đơn đăng ký mẫu 01

13, Mẫu 02 + 03 + 04 + 05

14, Phiếu tham dự mẫu 06