RÚT TIỀN MẶT/CHUYỂN KHOẢN TIỀN 

VÀ CHUYỂN KHOẢN TIỀN TRỰC TUYẾN

 

I.   RÚT TIỀN MẶT:

 

Bước 1                 

                                                                                                       

Đối với khách hàng cá nhân:

 

Quý Khách hàng hoặc người được ủy quyền hợp pháp mang CMND/CCCD đến các Phòng giao dịch của BVSC làm thủ tục rút tiền mặt.

BVSC sẽ in sẵn mẫu giấy rút tiền với thông tin dựa trên Tài khoản GDCK và yêu cầu rút tiền của Khách hàng.

Quý Khách hàng vui lòng ký kết vào mẫu giấy rút tiền.

 

Ví dụ: Mẫu giấy rút tiền của BVSC Hội sở tại BaoViet Bank:

 

Đối với Khách hàng tổ chức:

 

Quý khách hàng (Chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền) mang những chứng từ sau đến các Phòng Giao dịch của BVSC để làm thủ tục rút tiền mặt:

 

                Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập

               Giấy Ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền (đối với trường hợp có người ủy quyền).

                Mẫu giấy rút tiền được BVSC cung cấp.

 

Lưu ý: Giấy rút tiền phải có chữ ký, mẫu dấu của kế toán trưởng và chủ tài khoản giống với chữ ký, mẫu dấu đã đăng ký với BVSC khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

Ví dụ: Mẫu giấy rút tiền của BVSC PGD Thanh Xuân tại BIDV:

 

Bước 2

 

Quý Khách hàng ký vào mẫu giấy rút tiền tại khu vực dành cho người lĩnh tiền, BVSC sẽ kiểm tra và thực hiện hạch toán rút tiền trên Tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý Khách hàng.

 

Bước 3

 

BVSC gửi lại Quý Khách hang 01 liên mẫu giấy rút tiền đã có xác nhận của BVSC.

Quý Khách hàng nộp giấy rút tiền và nhận tiền mặt ngay tại quầy thanh toán của Ngân hàng liên kết với BVSC tại Phòng Giao dịch nơi Quý Khách hàng đến làm thủ tục.

 

II.   CHUYỂN KHOẢN TIỀN:

 

Bước 1

 

Quý Khách hoặc người được ủy quyền hợp lệ có thể ghi đầy đủ thông tin, ký kết và gửi Yêu cầu chuyển khoản tiền từ TKGD&LKCK hoặc chuyển khoản tiền cổ tức tới BVSC hoặc đến trực tiếp các Phòng Giao dịch của BVSC lập đề nghị chuyển tiền. Dưới đây là mẫu Yêu cầu chuyển khoản tiền từ TKGDCK & chuyển khoản tiền cổ tức:

(Ví dụ: Mẫu yêu cầu chuyển khoản từ tài khoản chứng khoán)

Khách hàng đến trực tiếp Phòng Giao dịch của BVSC vui lòng mang theo CMND/CCCD (đối với Khách hàng cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập (đối với Khách hàng tổ chức).

Tài khoản ngân hàng (CMND/CCCD) chuyển đến theo yêu cầu của Khách hàng bắt buộc là tài khoản của chính Khách hàng đứng tên (CMND/CCCD của chính Khách hàng).

Trường hợp tài khoản ngân hàng chuyển đến theo yêu cầu của Khách hàng là Tài khoản do Người được ủy quyền hợp lệ đứng tên, Yêu cầu chuyển khoản phải do chính chủ TKGDCK ký và thực hiện trực tiếp tại các Phòng Giao dịch của BVSC.

 

Địa chỉ nhận thư Yêu cầu chuyển tiền của BVSC:

 

Tại Hà nội:

Phòng Lưu ký - Công ty CPCK Bảo Việt - Tầng 1, Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: (024) 3.9288080 ext. 692, 693

 

Tại Tp.HCM:

Phòng Lưu ký Chi nhánh BVSC tại Tp.Hồ Chí Minh– Tầng 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 01, Tp.HCM.

Tel: (028)3.9146888 ext.216

 

Bước 2

 

Ngay sau khi tiếp nhận Yêu cầu chuyển khoản tiền (khi nhận được thư đối với trường hợp gửi Yêu cầu qua đường văn bản), BVSC sẽ xác thực các thông tin cá nhân của Khách hàng, nếu hợp lệ sẽ thực hiện chuyển khoản tiền ra bên ngoài theo đúng đề nghị của Quý Khách hàng.

 

III.   CHUYỂN KHOẢN TIỀN TRỰC TUYẾN:

 

1.   Điều kiện

Quý Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển khoản tiền trực tuyến theo quy trình Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích.

 

2.   Các dịch vụ chuyển khoản tiền trực tuyến

 

                Chuyển khoản đi – đến

                  Chuyển tiền ra bên ngoài

                Chuyển tiền ra bên ngoài bằng CMND

 

3.   Hướng dẫn thực hiện

3.1.  Chuyển khoản đi - đến.

Mô tả:  Quý Khách hàng có thể chuyển tiền giữa 2 tiểu khoản trong cùng 1 tài khoản mở tại BVSC. Thời gian khách hàng thực hiện được giao dịch chuyển khoản đi-đến là 24/7.

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản đi-đến khách hàng làm theo các bước sau:

 Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống BVS@Trade và chọn Tab “Thanh toán” => “Chuyển tiền”.

Bước 2: Chọn “Hình thức chuyển tiền” là “Chuyển khoản đi-đến

Màn hình nhập thông tin chuyển khoản đi-đến

Bước 3: Nhập Số CMND/Hộ chiếu và bấm nút  để kiểm tra thông tin người nhận. Chọn tiểu khoản chuyển tiền ra và nhận tiền vào.

Bước 4: Nhập số tiền cần chuyển và nội dung chuyển.

Bước 5: Bấm nút  để thực hiện chuyển tiền

Bước 6: Xác nhận thông tin chuyển khoản đi-đến


Xác nhận chuyển khoản đi-đến.

Bước 7: Nhập số OTP và bấm nút  để thực hiện chuyển tiền.

3.2.  Chuyển tiền ra bên ngoài

Mô tả: Quý Khách hàng có thể chuyển tiền ra ngoài theo số tài khoản ngân hàng, tên người nhận đã được Quý Khách hàng đăng ký trong hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến. Nếu Quý Khách hàng chưa đăng ký trước thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện chuyển khoản ra bên ngoài thì hệ thống sẽ từ chối thực hiện yêu cầu này của Quý Khách hàng. Thời gian Quý Khách hàng thực hiện được giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong ngày giao dịch. Giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài thành công sẽ có hiệu lực ngay trong ngày.

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Thanh toán” => “Chuyển tiền”.

Bước 2: Chọn “Hình thức chuyển tiền” là “Chuyển khoản ra bên ngoài” 

           

Màn hình nhập thông tin chuyển khoản ra bên ngoài.

Bước 3: Chọn số tài khoản sẽ chuyển tiền ra ngoài, các thông tin về tài khoản nhận tiền sẽ được hiển thị mặc định. 

Bước 4: Nhập số tiền chuyển và nội dung chuyển tiền.

Bước 5: Nhấn nút   để thực hiện giao dịch

Bước 6: Xác nhận thông tin chuyển khoản ra bên ngoài

Xác nhận chuyển khoản ra bên ngoài.

Bước 7: Nhập số OTP và bấm nút  để hoàn tất giao dịch.

3.3.  Chuyển khoản ra bên ngoài nhận bằng chứng minh thư nhân dân

 Mô tả: Trong trường hợp khách hàng không mở tài khoản tại một ngân hàng thì có thể thực hiện chuyển tiền cho đích danh Chủ tài khoản theo hình thức nhận tiền bằng CMND tại Ngân hàng. Nghiệp vụ này không được chuyển tiền cho một người thụ hưởng khác không phải là Chủ tài khoản. Thời gian khách hàng thực hiện được giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài bằng CMND bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong ngày giao dịch. Giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài bằng CMND thành công sẽ có hiệu lực ngay trong ngày.

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài bằng CMND khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Thanh toán” => “Chuyển tiền

Bước 2: Chọn “Hình thức chuyển tiền” là “Chuyển khoản ra bên ngoài với CMND

Màn hình nhập thông tin chuyển khoản ra bên ngoài bằng CMND.

Bước 3: Nhập các thông tin

                Ngân hàng thụ hưởng: <Ngân hàng mà khách hàng sẽ nhận tiền>

                Tỉnh/Thành phố : <Nơi ngân hàng đặt trụ sở PGD/CN>

                PGD/Chi nhánh : <Tên PGD/Chi nhánh theo quy định của ngân hàng>

                Số tiền chuyển : <Khách hàng điền số tiền cần chuyển>

                Nội dung chuyển : <Khách hàng điền nội dung cần lưu trữ trên hệ thống>

Bước 4: Bấm nút  để xác nhận chuyển tiền

Bước 5: Xác nhận thông tin chuyển tiền

Xác nhận chuyển khoản ra bên ngoài bằng CMND.

Bước 6: Nhập mã OTP và bấm nút  để hoàn tất giao dịch.

Quý Khách hàng tham khảo đầy đủ Hướng dẫn sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến Bwise tại đây.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC):

 

Phòng Lưu ký Hội sở

Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-3.9288080 ext. 692, 693      Fax:(84-24) 3928 9888

 

Bộ phận Lưu ký - Phòng Giao dịch số 1

Tầng 2, Số 94 Phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 84-24-3.9289950                              Fax: 84-24-3.9433012

 

Bộ phận Lưu ký - Phòng Giao dịch Thanh Xuân

Tầng 10, Tòa nhà văn phòng Hapulico, 01 Nguyễn Huy Tưởng (85 Vũ Trọng Phụng), Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.928.8080                        Fax: (84-24) 3928 9888 

 

Phòng Lưu ký Chi nhánh BVSC tại Tp.HCM

Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM. 

Điện thoại: 84-28-3.8218564 ext. 124             Fax: 84-28-3.9147775

Số 233 Đồng Khởi, Quận 01, Tp.HCM - Tầng 8.

Điện thoại: 84-28-3.9146888 ext. 212             Fax: 84-28-3.9107656

 

Bộ phận Lưu ký - Phòng Giao dịch Cao Thắng

Tầng 2, tòa nhà Đô Thành, số 81 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-28-3.9292.988          Fax: 84-28-3.9292.288


 

 
 
 
Tin hoạt động của BVSC
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn