Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc do Công ty Cổ phần Phân Đạm và Hóa Chất Hà Bắc sở hữu

icon

Tên tổ chức sở hữu cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT HÀ BẮC

Vốn điều lệ

58.513.100.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

5.423.000 cổ phần (Tương đương 64,56% vốn điều lệ)

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

16.500 đồng/cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

02 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

5.423.000 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này 4.116.000 cổ phần

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 04/03/2020 đến 15h30 ngày 23/03/2020

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 27/03/2020   

Thời gian đấu giá

                      09h30 ngày 31/03/2020

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 31/03/2020 đến 16h00 ngày 06/04/2020

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 05/04/2020 đến 16h00 ngày 07/04/2020

1. Đơn đăng ký tham dự đáu giá

2. Giấy ủy quyền

3. Hướng dẫn nộp tiền

4. Quy chế đấu giá

5. Bản cáo bạch

6. BCTC 9 tháng năm 2019

7. BCTC kiểm toán năm 2017

8. BCTC kiểm toán năm 2018

9. CV xác nhận sở hữu CP

10. Giấy chứng nhận chào bán cp

11. Giấy CN ĐKDN

12. Nghị quyết HĐQT

13. Văn bản 1999 HCVN-HĐTV

Trân trọng ./.