Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống Gia Súc Hải Dương

icon

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG GIA SÚC HẢI DƯƠNG

Vốn điều lệ dự kiến

37.830.000.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

2.414.700 cổ phần (Tương đương 63,83% vốn điều lệ)

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

13.800 đồng/cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

02 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

2.414.700 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này 2.414.700 cổ phần

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 03/08/2020 đến 15h30 ngày 24/08/2020

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 27/08/2020  

Thời gian đấu giá

                      08h30 ngày 31/08/2020

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 31/08/2020 đến 16h00 ngày 09/09/2020

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 01/09/2020 đến 16h00 ngày 07/09/2020

1. Hướng dẫn nộp tiền đấu giá

2. Giấy ủy quyền

3. Đơn đăng ký tham dự đấu giá

4. Nội dung đăng báo

5. Quy chế đấu giá

6. QĐ phương án cổ phần hóa

7. QĐ phê duyệt GTDN

8. Phụ lục kèm phương án cổ phần hóa

9. Phương án cổ phần hóa

10. Điều lệ tổ chức CTCP

11. BCTC KT 2019

12. BCTC KT 2018

13. BCTC KT 2017

14. Bản CBTT

Trân trọng thông báo ./.