Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát Triển Công Trình Viễn Thông do Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam sở hữu

icon

Tên tổ chức sở hữu cổ phần

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

Vốn điều lệ

50.000.000.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

2.450.000 cổ phần (Tương đương 49% cổ phiếu lưu hành)

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

21.801 đồng/cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

01 đồng

Số mức giá

02 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

2.450.000 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này 2.450.000 cổ phần

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 07/08/2020 đến 15h30 ngày 27/08/2020

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 01/09/2020  

Thời gian đấu giá

                      08h30 ngày 04/09/2020

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 04/09/2020 đến 16h00 ngày 10/09/2020

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 08/09/2020 đến 16h00 ngày 10/09/2020

1. Quy chế đấu giá

2. Hướng dẫn nộp tiền đấu giá

3. Giấy ủy quyền

4. Đơn đăng ký tham dự đấu giá

5. Xác nhận sở hữu

6. QĐ xác định giá

7. QĐ phê duyệt phương án

8. QĐ 2129

9. Điều lệ

10. BCTCTH 2019

11. HCTCHN 2019

12. BCTC 6 tháng tổng hợp

13. BCTC 6 tháng hợp nhất

14. Bản CBTT

Trân trọng thông báo ./.