THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA DO ỦY BẢN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA SỞ HỮU

icon

Tên tổ chức sở hữu cổ phần

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA

Vốn điều lệ

304.624.627.915 đồng

Số cổ phần đấu giá

19.080.876 cổ phần (Tương đương 62,64% cổ phiếu lưu hành)

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

12.165 đồng/cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

02 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

19.080.876 cổ phần

Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đợt chào bán cạnh tranh này.

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 13/01/2023 đến 15h30 ngày 08/02/2023

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 13/02/2023  

Thời gian đấu giá

                      09h00 ngày 15/02/2023

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 16/02/2023 đến ngày 22/02/2023

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 17/02/2023 đến ngày 22/02/2023

2. Quyết định phê duyệt phương án 
12. Memo
 
Trân trọng thông báo.