Loại mã cổ phiếu EVE ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 01/09/2020

icon
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu MHC của Công ty Cổ phần MHC ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 01/09/2020 theo thông báo số 1478/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng !