Loại mã cổ phiếu VNE ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 09/04/2024.

icon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu VNE của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký Quỹ áp dụng từ 09/04/2024 theo thông báo số 733/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng!