Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Nội Bài do Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Nội Bài sở hữu

icon

Tên tổ chức sở hữu cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Vốn điều lệ

261.669.400.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

1.000.000 cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

87.130 đồng/cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

10 đồng

Số mức giá

02 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

1.000.000 cổ phần

Tổng số CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này 1.000.000 cổ phần

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 27/07/2023 đến 15h30 ngày 18/08/2023

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 23/08/2023  

Thời gian đấu giá

                      09h00 ngày 25/08/2023

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 25/08/2023 đến ngày 31/08/2023

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 29/08/2023 đến ngày 31/08/2023

Nội dung liên quan